Xài Vaseline SH không “date” của HMP Sơn Hải… hại da thế nào?

0
172

Ngày: giáp ngọ, Hắc Đạo

Tốt cho các việc nhập học, giá thú, may mặc, thượng lương.

Tuổi xung: Mậu Tý, Nhâm Tý, Canh Dần, Nhâm Dần