Ẩm thực xứ Đài tinh túy qua bàn tay 5 đầu bếp nổi tiếng

0
117

Ngày: giáp dần, Hắc Đạo

Tốt cho các việc rời bếp, thượng lương, làm chuồng lục súc.

Tuổi xung: Mậu Thân, Bính Thân, Canh Ngọ, Canh Tý