8 cách hiệu quả làm giảm mỡ béo trên cánh tay

0
90

Ngày: qúy mão, Hắc Đạo

Tốt cho các việc rời bếp, thượng lương, làm chuồng lục súc.

Tuổi xung: Tân Dậu, Đinh Dậu, Đinh Mão